Gameguru Mania - cheats  Scooby-Doo! Unmasked [GC]
Bat costume
Fly as high as you can, then press X.


(c) 1997-2018 Gameguru Mania